Pasfoto Dr. Shari AnseeuwDr. Shari Anseeuw is geboren en getogen in Brugge. Zij studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent, waar zij promoveerde als arts in 2010. Aansluitend specialiseerde zij zich in de kindergeneeskunde in het UZ Gent, met opleidingsplaatsen in het AZ Delta Roeselare en op campus Henri Serruys van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. In november 2015 behaalde zij haar erkenning als kinderarts. Daarna volgde zij een tweejarige bijkomende
subspecialisatie in de kinderneurologie, om vervolgens de bijzondere beroepstitel van kinderneuroloog te behalen in november 2017. Gelijktijdig volgde zij ook de Bobath-opleiding voor artsen. Sinds november 2017 vervoegt zij het team van kinderartsen van de dienst kinderziekten op zowel campus Sint-Jan als campus Henri Serruys. Zij neemt ook deel als kinderneuroloog aan de multidisciplinaire raadplegingen van NMRC en CP conventie. Als consulent kinderneurologie zal zij daarnaast ook verbonden blijven aan de afdeling kinderneurologie van het UZ Gent.

De dienst kinderneurologie van het AZ Sint-Jan is gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van ziekten en aandoeningen van de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren. De dienst staat onder leiding van kinderneuroloog Dr. Shari Anseeuw.

Dr. Anseeuw maakt daarnaast ook deel uit van het multidisciplinair team van het Cerebral Palsy referentiecentrum, dat kinderen met hersenverlamming opvolgt en behandelt, en van het Neuromusculair referentiecentrum, dat kinderen met een neuromusculaire aandoening opvolgt en behandelt.

Dr. Anseeuw is ook consulent kinderneurologie in het UZ Gent en is als kinderneuroloog eveneens werkzaam in het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, dat zowel kinderen met ontwikkelingsproblemen onderzoekt als de ontwikkeling van ex-prematuren opvolgt.